Research en advies in wonen en zorg

Visie en concept

De ontwikkeling van nieuwe concepten is een creatief proces waarbij goed gekeken wordt naar trends en analoge ontwikkelingen in andere domeinen. Projectvoorbeelden:

  • Eigen kracht burgers;
  • Scheiden wonen en zorg;
  • Nieuwe woonvormen;
  • Vormen van tijdelijke zorg;
  • Domotica en zorg op afstand;
  • Ketens.

Henk Nouws heeft aan de wieg gestaan van concepten als kleinschalig wonen voor mensen met dementie, domotica, inloophuizen voor mensen met dementie.