Research en advies in wonen en zorg

Stimuleringsregeling wonen zorg (SWZ)

Initiatiefnemers willen een grondige analyse van de haalbaarheid van hun visie of plan. Projectvoorbeelden:

 • Dagopvang nieuwe stijl (Wmo)
 • Kleinschalig wonen voor mensen met dementie of een beperking
 • Transformatie van verzorgingshuizen
 • Geclusterd wonen, verzorgd wonen

De basis van deze studies is:

 • Bekostigingsgrondslag
 • Exploitatiebegroting, investeringsbegroting
 • Organisatie
 • Marktanalyse en vraagprognose
 • Aanbodsanalyse
 • Betaalbaarheid door consumenten

Daarnaast heeft Ruimte voor zorg gepubliceerd over de haalbaarheid en realisatie van wonen en zorg initiatieven:

 • Familie-initiatieven voor mensen met dementie; handreiking voor initiatiefnemers (2019)
 • Met Verstand en Gevoel: afwegingskader voor woningcorporaties voor medewerking aan particuliere kleinschalige woonzorginitiatieven (2018)
 • Een spannend huwelijk. De verbintenis van gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders met particuliere initiatieven kleinschalig wonen (2011)