Research en advies in wonen en zorg

Dementie zorg

In 1998 is Henk Nouws het netwerk kleinschalig wonen voor mensen met dementie gestart. In 1999 heeft hij het eerste boek geschreven over bouwen voor deze doelgroep (“Huiselijk en vertrouwd, handreiking bouw voor dementerenden”, NIZW). In 2003 was hij campagneleider “Wonen met dementie”. In 2009 en 2010 was hij kwartiermaker van het Odensehuis. Voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland heeft hij monitors uitgevoerd die de toekomstige behoefte aan langdurige zorg in kaart brengen. Projectvoorbeelden:

 • Buitenlandse voorbeelden Duitsland, Zweden, Zuid-Korea, China;
 • Van dagopvang naar inloophuizen;
 • Van tijdelijke opvang naar zorgpauzes en logeerhuizen;
 • Handboek “Huiselijk en vertrouwd”, NIZW;
 • Campagne Wonen met Dementie;
 • Odensehuis;
 • Monitor wonen-zorg;
 • Regionale masterplannen;
 • Brochure Thuisgeven Gelderland;
 • Pve groepswoningen;
 • Domotica Leo Polakhuis;
 • Handboek “Wonen met dementie”, Elsevier;
 • Haalbaarheidsstudies en exploitatiebegrotingen;
 • Marktverkenning Albert.nl.