Research en advies in wonen en zorg

Samenwerking in de Liemers voor mensen met een psychiatrische beperking

RIBW advertorial WMO-krant.inddZorgaanbieders zoeken lokaal samenwerking. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei werkt met aanbieders van ouderenzorg, GGZ, lokale woningcorporaties, en de gemeentelijke overheid samen in het oplossen van specifieke probleemsituaties. En met Diafaan – ouderenzorg – heeft de RIBW nadere samenwerkingsafspraken gemaakt.

Ruimte voor zorg heeft een notitie opgesteld waarin de het lokale beleid is beschreven en onderbouwd met gegevens van vraag en aanbod naar wonen en zorg voor mensen met een psychiatrische beperking.

Opdrachtgever

  • RIBW Arnhem & Veluwe Vallei