Research en advies in wonen en zorg

Brochure Thuisgeven Gelderland

097 Gelderland Brochure Thuisgeven-1 mediumKleinschalig wonen vanuit particulier initiatief komt steeds vaker voor in Nederland. Deze kleinschalige initiatieven zijn voor kleine gemeenschappen en voor groepen ouders vaak een droom die uitkomt.

In deze brochure zijn drie projecten naast elkaar gezet, stuk voor stuk zeer inspirerende initiatieven die een grote bijdrage leveren aan goede zorg in Nederland:

  • Thomashuis te Varik: zeven bewoners met een verstandelijke beperking
  • De Wijde Mantel in De Glind: zes gezinnen met een kind met zware meervoudige handicaps
  • In de Luwte te Ermelo: acht ouderen met dementie

De brochure laat zien hoe deze kleinschalige projecten geïntegreerd zijn in de lokale samenleving, in het voordeel van zowel die gemeenschap als van de bewoners.

Opdrachtgever

  • Provincie Gelderland

Publicatie