Research en advies in wonen en zorg

Sociaal domein

Gemeenten hebben een belangrijke rol gekregen in het landschap van wonen en zorg. Dit heeft een grote verandering en dynamiek teweeggebracht. Projectvoorbeelden:

  • Van beschermd wonen naar wonen met bescherming;
  • Nieuwe kansen volkshuisvestingsbeleid;
  • Woondienstenzones;
  • Wijkteams;
  • Logeervoorzieningen, zorgpauzes;
  • Inloophuizen en nieuwe vormen van dagbesteding;
  • Eigen initiatief van burgers;
  • Nieuwe impuls voor dorps- en wijkvoorzieningen;
  • Ondersteunen zelfstandig wonen;
  • Samenhang met Wzv en Wlz.