Research en advies in wonen en zorg

Strategisch Meerjaren Beleidsplan Diafaan 2013 – 2016

Diafaan levert een breed scala aan producten op het gebied van zorg, welzijn en wonen, van thuiszorg tot en met verpleeghuiszorg. Het werkgebied wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine kernen en woonplaatsen, vaak een sterke lokale cultuur, een sterk oplopende vergrijzing, een afnemende jonge bevolking, het afnemen van het voorzieningenniveau. Diafaan en de lokale gemeenschap kennen een wederzijdse afhankelijkheid, en Diafaan ziet zich als partner van deze lokale gemeenschap.

De vraag was het ondersteunen van de organisatie bij het opstellen van een strategisch meerjaren beleidsplan voor de periode 2013 – 2016.

Het beleidsplan is opgesteld door uitgebreid te praten met mensen binnen en buiten de eigen organisatie. Er zijn vele gesprekken gevoerd met groepen cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers, dorpsraden en ouderenbonden. Er deden in totaal 70 mensen mee met deze gesprekken plus nog eens 25 medewerkers van Diafaan als toehoorder.

Centraal in het beleidsplan staat het begrip Partnerschap. Daarmee wordt gelijkwaardigheid en commitment uitgedrukt tussen de lokale gemeenschap en de organisatie. Er zijn vijf peilers van de strategie: clienten, mantelzorgers en familie, medewerkers, vrijwilligers, externe omgeving. In het beleidsplan worden verder de doelstellingen voor de komende jaren beschreven.

Opdrachtgever

  • Diafaan