Research en advies in wonen en zorg

SMH-notitie bijzondere woonvormen

093 SMH Notitie-1 mediumWoningcorporaties en zorgaanbieders werken samen om te zorgen voor goede huisvesting en zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Door de verschillen in dynamiek van beleid en regelgeving is het steeds nodig om alert te blijven op de aansluiting van elkaars werkvelden. Woningcorporaties en zorgaanbieders in de Regio Eemland hebben een gezamenlijke geschiedenis van regionale samenwerking. De woningcorporaties hebben de Stichting Maatschappelijke Huisvesting Eemland en Omstreken -SMH – in het leven geroepen om bijzondere woonvormen te stimuleren.

De achterliggende vraag in dit korte traject was een herijking van de rol van de SMH.

Het resultaat is een notitie op basis van gesprekken met leden van de SMH over alternatieve rollen voor de SMH als instrument van de woningcorporaties in regio Eemland en Omstreken.

Opdrachtgever

  • SMH