Research en advies in wonen en zorg

Planontwikkeling verzorging en verpleging Markenheem

099 markenheem behoefte-1 mediumStichting Markenheem heeft verschillende locaties voor verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Voor al deze locaties zijn korte en lange termijn visies of -plannen ontwikkeld. Er is momenteel sprake van een snel veranderend landschap in de residentiële zorg, waaronder extramuralisering, marktwerking, ontwikkeling van woonservicezones. Het beleid van het rijk, de gemeenten en het zorgkantoor wijzigen snel en met enige regelmaat.

Tegen deze achtergrond heeft Markenheem behoefte aan het spiegelen van de huidige situatie van de locaties en de plannen voor korte en lange termijn aan de ontwikkelingen.

Het onderzoek heeft nauwkeurig in kaart gebracht welke kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen er plaatsvinden in vraag en aanbod naar verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. De verschillende plannen (hard en zacht) van andere organisaties in het werkgebied zijn hierin meegenomen. In de rapportage zijn de resultaten uitgewerkt naar woonkern. In een tweede notitie zijn de beleidskeuzes van Markenheem en het achtergrondmateriaal bijeengebracht. Dit is de basis voor verder overleg met de diverse stakeholders.

Opdrachtgever

  • Markenheem