Research en advies in wonen en zorg

Diensten scheiden wonen en zorg

Mop mediumNieuw op de website van het Kenniscentrum Wonen-Zorg: het artikel dienstverlening bij scheiden wonen en zorg. In dit artikel worden twee scenario’s geschetst voor verzorgingshuizen. Het eerste scenario is het “meelift scenario”. Met dit scenario kan een zeer betaalbaar full-service arrangement worden aangeboden aan ouderen die kiezen voor scheiden wonen en zorg. Dit is een oplossing voor mensen met een laag inkomen.

Het tweede scenario is het “flexibel scenario”, waarin het verzorgingshuis geen traditionele plaatsen meer in de aanbieding heeft. De bekostiging is voor alle appartementen scheiden wonen en  zorg. De dienstverlening wordt op maat afgenomen.

In het artikel wordt voor beide scenario’s een ruwe schets gegeven van een business case. De achterliggende cijfers zijn beschikbaar via Henk Nouws: zie de contactgegevens op deze website.