Research en advies in wonen en zorg

Monitor Wonen en Zorg provincie Gelderland

110 Monitor Wonen Zorg Gelderland-1 mediumProvincie Gelderland heeft Ruimte voor Zorg opdracht gegeven om een inventarisatie te maken van de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg in de provincie.

De monitor omvat:

  1. Demografie 2013 – 2033
  2. Prognose aantal mensen met dementie 2013 – 2033
  3. Enquête onder alle zorgaanbieders naar capaciteit en plannen
  4. Vraag naar dementie versus aanbod, nu en in de toekomst
  5. Vraag naar scheiden wonen en zorg versus aanbod, nu en in de toekomst

De cijfers zijn gemaakt op regio niveau, gemeente niveau en woonplaats niveau. Er zijn meerdere rapportages: een samenvatting, een hoofdrapportage en per gemeente ook een factsheet.

Dit onderzoek en de rapportage zijn van groot belang voor alle gemeenten, zorgaanbieders en woningaanbieders in Gelderland die beleid maken op het gebied van WMO, wonen en zorg, AWBZ, scheiden wonen en zorg.

Opdrachtgever

Publicaties