Research en advies in wonen en zorg

Transitie wonen en zorg

De afbouw van verzorgingshuizen is in een versnelling gekomen door de afschaffing van het bekostigingsregime. In de Ggz en gehandicaptenzorg speelt het zelfde. Dat betekent niet het einde van combinaties van wonen, zorg en verblijf voor ouderen en mensen met een beperking. Alleen zullen aanbieders nu de potentiële klant moeten verleiden met een gewild aanbod dat binnen de financiële mogelijkheden ligt. Projectvoorbeelden:

  • Transformaties van verzorgingshuizen;
  • Nieuwe concepten geclusterd wonen;
  • Exploitatie en bedrijfsvoering;
  • Nieuwe werkvormen, andere marketing;
  • Marktverkenningen voor verzorgd wonen;
  • Vraagprognoses;
  • Omvang en kwaliteit van het aanbod;
  • Nieuwe afbakening met volkshuisvesting.