Research en advies in wonen en zorg

Toekomstbestendig wonen en zorg in Soest

118 Soest WWZ-1 mediumHenk Nouws en Joost Heuvelink hebben een studie uitgevoerd naar de effecten van het sluiten van twee verzorgingshuizen in Soest. Op basis van de uitkomsten is geadviseerd om één van beide verzorgingshuizen open proberen te houden vanwege de lokale behoefte en de unieke plek van het huis in de lokale gemeenschap.

Het rapport doet aanbevelingen voor een bouwkundige aanpassing van het verzorgingshuis. Het rapport doet op basis van de bevindingen ook de aanbeveling om de komende jaren vooral te investeren in zorg en ondersteuning thuis en niet in de nieuwbouw van wonen met zorg.

Uniek in de aanpak is de analyse van de verschuivingen in de vraag gebruikmakend van data uit het GBA, het woonruimteverdeelsysteem en zorgconsumptie.

Opdrachtgevers

  • Gemeente Soest
  • Portaal
  • Provincie Utrecht
  • SBBS
  • Zorgpalet Baarn-Soest