Research en advies in wonen en zorg

Woningmarkt senioren

Vraag je ouderen wat ze later willen, dan krijg je geen valide antwoorden. De beste raadgever is goed kijken naar het feitelijke gedrag van de oudere woonconsument. Dit betekent voortdurend in contact zijn met de doelgroep en goed kijken naar uitkomsten van woonbehoeftenonderzoeken en evaluaties van verhuisbewegingen. Projectvoorbeelden:

  • Nieuwe woonconcepten;
  • Lokale en regionale marktverkenningen;
  • Woonvisies wonen met zorg;
  • Marktverkenningen voor concrete woningbouwprojecten;
  • Oplossingen woonruimteverdeling voor ouderen en mensen met een beperking;
  • Demografische analyses;
  • Kwalitatief advies.