Research en advies in wonen en zorg

Masterplan verzorging en verpleging Alliantie Oost

101 Masterplan Alliantie Oost-01 mediumDe ouderenzorg is sterk in beweging. Beleidmakers hebben behoefte aan toekomstprognoses. De vraag naar verpleeghuiszorg – verblijf zwaar, zowel somatiek, psychogeriatrie als revalidatie – neemt sterk toe. Voor het verzorgingshuis oude stijl is echter geen toekomst: de overheid stopt met het verstrekken van indicaties voor verblijf licht, ZZP1 – ZZP4. Ook veranderen de voorkeuren van ouderen. Zij blijven langer in hun huis wonen, en willen zorg en ondersteuning zo lang mogelijk thuis ontvangen. Er is ook een bescheiden heropleving van de gemeenschapszin te bespeuren onder ouderen, mede gestimuleerd door het beleid van gemeenten in het kader van de WMO.

Tegen deze achtergrond heeft de Alliantie Oost gevraagd naar een prognose voor het jaar 2022 van de behoefte aan verpleeghuisplaatsen en revalidatie en een berekening van de transitie mogelijkheden voor verzorgingshuizen. De Alliantie Oost gebruikt deze cijfers voor het bepalen van het beleid en voor de communicatie met gemeenten en zorgkantoren.

Het resultaat is een masterplan verzorging en verpleging met een prognose van de vraag in 2022, een inventarisatie van de lopende plannen, een berekening van de mogelijkheid om verzorgingshuizen in te zetten voor ZZP5 en hoger, een prognose van de vraag naar verzorgd wonen. Dit is inzichtelijk gemaakt voor de gemeenten Rheden, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Montferland en Oude IJsselstreek. Bovendien zijn de berekeningen ook gemaakt voor de verschillende woonkernen binnen iedere gemeente.

Opdrachtgever

  • Alliantie Oost, samenwerkingsverband van Azora, Diafaan, Innoforte en Liemerije