Research en advies in wonen en zorg

Marktverkenningen en prognoses

Marktverkenningen en vraagprognoses zijn belangrijk voor de toekomst van organisaties. Projectvoorbeelden:

  • Woningmarkt senioren;
  • Vraag naar zorg voor mensen met dementie;
  • Vraag naar wonen met zorg.

De verkenningen kunnen een gebied beslaan, bijvoorbeeld het werkgebied van een organisatie, of kunnen de haalbaarheid van een concreet voornemen onderbouwen.

Verkenningen hebben een kwantitatieve component, maar minstens even belangrijk een kwalitatieve: effecten van overheidsbeleid, veranderende voorkeuren bij consumenten.