Research en advies in wonen en zorg

Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd

138-zorgtraject-mediumDementie komt ook bij jonge mensen voor. De impact op de levens van deze jonge mensen en hun gezin is enorm. De persoon in kwestie werkt vaak nog maar moet noodgedwongen stoppen, de partner werkt vaak ook en probeert de mantelzorg te combineren met de opvoeding van de kinderen en de eigen baan. Naarmate de dementie voortschrijdt komt het sociale en emotionele leven van alle betrokkenen onder druk te staan.

Er zijn in Nederland een aantal organisaties die zich specialiseren in de zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Zij hebben zich verenigd in een Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Zij bouwen kennis op, wisselen ervaring uit, organiseren opleidingen, voeren een eigen keurmerk: op allerlei manieren proberen ze het leven van de betrokkenen te ondersteunen.

In dit project “Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd” is een bondige set van eisen beschreven waaraan goede zorg voor deze doelgroep moet voldoen.

Opdrachtgever: Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Dementiezorg voor Elkaar

Afgerond: juli 2018