Research en advies in wonen en zorg

Visie Nieuwbouw verpleeghuis Heerewegen

100 Heerewegen-1 mediumStichting Warande gaat de komende jaren het verpleeghuis Heerewegen vernieuwen. In de visie staat het individu centraal. De woongroep is daaraan ondergeschikt. Een tweede element in de visie is hospitality: eigen appartement, lekker en sfeervol eten, actief blijven, betrokken naasten.

Gevraagd is een eerste stap naar een ruimtelijke vertaling van deze visie voor de nieuwbouw. Deze ruimtelijke vertaling gaat nog niet zo ver als een programma van eisen.

Samen met een kerngroep is deze ruimtelijke visie ontworpen. Er is gekeken naar bestaande concepten, zoals Healing environment, Planetree, de ideeën van het Breincollectief, de visie van de Martha Florahuizen, en de verschillende uitwerkingen van kleinschalig wonen. Er is opgebouwde expertise ingebracht van Trimbos, University of Sterling, en van Ruimte voor zorg. Er zijn bezoeken gebracht. Het eindresultaat is een ruimtelijke visie die gedragen wordt door sleutelfiguren in de organisatie. Er is een ruimtelijke driedeling bedacht: het privé domein, het besloten domein en het openbare domein. Om het verdere ontwerpproces te ondersteunen zijn checklisten opgesteld die gebruikt kunnen worden om de tussenstappen in de ontwerpfase steeds te beoordelen.

Opdrachtgever

  • Warande, Heerewegen

Bijzonderheid

  • Dit is het 100e project van Ruimte voor zorg sinds de start in 2003!