Research en advies in wonen en zorg

Toekomstverkenning Maria Magdalena Postel

126 MMP-1 mediumGendringen is een dorp in de Achterhoek met 4.500 inwoners. In dit dorp staat verzorgingshuis Maria Magdalena Postel van zorgaanbieder Azora. Het verzorgingshuis is technisch verouderd en is aan vervanging toe. Een klassiek verzorgingshuis is verleden tijd, een modern woonzorgcentrum is de toekomst. De vraag is hoe die toekomst er uit ziet: hoeveel ouderen zouden gebruik willen maken van het aanbod.

Naast Azora voelen drie andere partijen zich verantwoordelijk voor een goed aanbod aan wonen met zorg in Gendringen: gemeente Oude IJsselstreek, woningcorporatie Wonion, en Estinea die zorg en huisvesting biedt aan mensen met een beperking.

In opdracht van deze vier partijen heeft Ruimte voor zorg een toekomstverkenning uitgevoerd. Berekend is wat op de middellange termijn de vraag is naar wonen met zorg, in verschillende varianten, zowel van ouderen als van mensen met een beperking. Tevens is onderzocht wat de zelfstandige senioren in het dorp kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

De uitkomsten van deze toekomstverkenning zijn vertaald in een concept voor een nieuw centrum. Dit centrum biedt wonen met zorg, biedt werk aan mensen met een beperking, en biedt ook een dorpsfunctie voor zelfstandig wonende ouderen. Behalve het financieel kapitaal voor het bouwen van de huisvesting en het exploiteren van de zorg en dienstverlening, is er ook aandacht voor het menselijk kapitaal voor het realiseren en runnen van de dorpsfunctie door dorpsbewoners zelf.

Op basis van deze toekomstverkenning hebben de partijen besloten verder te gaan met de ontwikkeling van het nieuwe Maria Magdalena Postel.

Opdrachtgevers: Azora, Wonion, Estinea, Gemeente Oude IJsselstreek

1 februari 2016