Research en advies in wonen en zorg

Kleinschalig wonen La Providence

Samen met de medewerkers van La Providence heeft Ruimte voor zorg een plan uitgewerkt om van de huidige PG afdeling drie woongroepen te maken en ook de verdieping met zorgappartementen om te zetten in drie woongroepen.

Het plan is onderbouwd met een analyse van de vraagontwikkeling. Het plan is doorgerekend op financiële haalbaarheid en op personele consequenties. Het resultaat is een volledige business case.

Opdrachtgever: La Providence

1 mei 2013