Research en advies in wonen en zorg

Wet- en regelgeving

Door veranderende wet- en regelgeving verandert de beleidsomgeving. Ruimte voor zorg analyseert de kansen en risico’s die ontstaan voor organisaties. Projectvoorbeelden:

  • Transitie (langdurige) zorg;
  • Scheiden wonen en zorg;
  • Veranderingen indicatiestelling;
  • Mogelijkheden voor persoonsgebonden of persoonsvolgende budget.

Op lokaal en regionaal niveau speelt ook het omgekeerde: door regelgeving kan gestuurd worden. Voorbeelden:

  • Woonruimteverdeling;
  • Prestatieafspraken volkshuisvesting.