Research en advies in wonen en zorg

Exploitatie en bekostiging

Een belangrijk onderdeel bij het beoordelen van de haalbaarheid van nieuwe concepten is een goede inschatting van de financiële haalbaarheid.

Projectvoorbeelden:

  • Exploitatie kleinschalig groepswonen;
  • Exploitatie verzorgd wonen bij scheiden wonen en zorg;
  • Exploitatie groepsbegeleiding nieuwe stijl.

Belangrijk onderdeel van deze studies is de bekostiging: Wlz, Zvw, Wmo, en – belangrijk onderdeel – de haalbaarheid van eigen betalingen door consumenten gegeven hun inkomenssituatie.