Research en advies in wonen en zorg

Strategisch advies

Veranderingen vinden plaats in de voorkeuren en mogelijkheden van consumenten, wet- en regelgeving, en de wijze waarop andere actoren in het publieke domein handelen.

Projectvoorbeelden:

  • Beleidsvisies (middel)lange termijn;
  • Synergie in samenwerking;
  • Ontwikkeling nieuwe concepten;
  • Ketens ter ondersteuning van langer zelfstandig thuiswonen.