Research en advies in wonen en zorg

Marktverkenning zorgwoningen Klaasje Zevenster

123 Klaasje Zevenster-1 mediumIn sommige delen van het land zou je niet zeggen dat er malaise is in de markt voor huurwoningen. In Amstelveen bijvoorbeeld is veel belangstelling voor huurappartementen in de vrije sector.

Brentano wil bij de transformatie van woonzorgcentrum Klaasje Zevenster inspelen op deze behoefte bij senioren. De locatie heeft sterke punten, zoals de nabijheid van winkels, openbaar vervoer, en een wijk waar de vergrijzing hoog is. Gemeente Amstelveen heeft besloten de locatie de status en uitrusting van een woonservicezone te geven.
Ruimte voor zorg heeft in opdracht van Brentano een marktverkenning uitgevoerd. Daarbij is eerst een kwantitatieve prognose gemaakt van de vraag naar verzorgd wonen. Deze prognose is uitgesplitst naar wijk, zodat zichtbaar hoe groot de vraag is in iedere wijk.

Op de tweede plaats is gekeken naar de kwalitatieve aspecten van het plan. Wat zijn de plussen en de minnen? Is het mogelijk een extra vraag aan te boren? Hoe zit het met de verschillende factoren die van invloed zijn op de verhuisbereidheid van de doelgroep? Denk hierbij aan push, pull, drempels, steuntjes.

Het plan is vervolgens ook beoordeeld vanuit het perspectief van relatief jonge senioren die in de omslag van werkzaam leven naar pensioen nog een stap willen maken in hun wooncarrière. Deze beoordeling kijkt naar factoren als woonkwaliteit, voorzieningen in de omgeving en druk uit de wijk.

De kwantitatieve en kwalitatieve analyses bieden tezamen een grondige onderbouwing voor de marktkansen van het project.

Opdrachtgever:

Brentano