Research en advies in wonen en zorg

Verkenning transitie verzorgingshuizen, afschaffing ZZP1 – ZZP4

Het kabinet Rutte-II heeft aangekondigd de indicaties voor verblijf licht in de AWBZ – zorgzwaartepakketten ZZP1 – ZZP4 – te zullen afschaffen. Dit betekent dat de instroom van verzorgingshuizen zal opdrogen. Ook verandert de voorkeur van ouderen waardoor de populariteit van het verzorgingshuizen afneemt. Dit proces is al een tijdje aan de gang. Het aantal verzorgingshuizen daalt gestaag. Veel verzorgingshuizen hebben hun aanbod gemoderniseerd om tegemoet te komen aan deze veranderende vraag.

Verzorgingshuizen staan voor de uitdaging een succesvolle transitie te ondergaan, en anders te moeten sluiten, met alle gevolgen van dien.

Met dit onderzoek wil het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ervaring en voorbeelden van transities uit de praktijk verzamelen. Eėn van de wegen is opschalen naar verblijf zwaar. Een eerste rekenexercitie leert dat in 2022 61.000 extra verpleeghuisplaatsen nodig zullen zijn ten opzichte van 2012. Voor een deel van de huidige 85.000 verzorgingshuisplaatsen kan dit een optie zijn. Andere transities zijn het scheiden van wonen en zorg, het herbestemmen van het gebouw voor andere zorgvragers, of een ingrijpende transformatie tot een moderne woonzorgvoorziening.

Opdrachtgever

  • Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg