Research en advies in wonen en zorg

Transformatie zorgvastgoed

De bestaande verzorgingshuizen zullen de komende jaren een nieuwe bestemming krijgen. Deze bestemming is veelzijdig: deels scheiden wonen en zorg, deels ombouwen voor zwaardere zorgvragers, deels kleinschalig wonen. Een deel van de huizen zal worden gesloten.

Het is jammer als een huis wordt gesloten: erg voor de bewoners, jammer voor de buurt die een steunpunt verloren ziet gaan, zonde voor de ouderen in dorp en wijk. Op lange termijn zal de behoefte aan opvang van mensen met dementie toenemen, dus er is nog een reden om het vastgoed en de locaties niet verloren te laten gaan.

Ruimte voor zorg kan vanuit een brede ervaring ondersteunen bij de transformatie van woonzorgvoorzieningen: het ontwikkelen van nieuwe concepten, het onderzoeken van de haalbaarheid van een transformatie, het zoeken naar alternatieve bestemmingen, onderzoek, samenwerking en implementatie.