Research en advies in wonen en zorg

Haalbaarheid Reigershoeve, particulier kleinschalig project voor mensen met dementie

De samenleving is anders gaan denken over verpleeghuizen. Naast de medische kwaliteit krijgt kwaliteit van leven veel meer aandacht. Terecht, want voor veel ouderen is het verpleeghuis het eindstation; hun ziekte zal niet worden opgelost. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met dementie.

Een tweede buitengewoon interessant fenomeen is de opkomst van kleinschalige particuliere projecten, opgezet door ondernemers met een missie. Deze kleinschalige initiatieven in de zorg moeten zich ontplooien in een biotoop van grote getallen die is gemaakt en bedoeld voor de grote instituties; er zijn nauwelijks niches beschikbaar in de AWBZ.

Stichting Reigershoeve is een kleinschalig particulier initiatief in Castricum. Woningcorporatie, banken, gemeente en zorgkantoor verlangen een degelijke financiële onderbouwing. Op basis van de keuzes en uitgangspunten van de Stichting heeft Ruimte voor Zorg een goed doordachte en doorgerekende business case opgesteld. Er is onder meer aandacht voor de personele kosten, materiële kosten, kapitaalsbehoefte en -kosten. Een van de uitgangspunten is dat het project bereikbaar moet zijn voor ouderen met alleen AOW. Verschillende inkomensberekeningen zijn gemaakt om vast te stellen dat dit uitgangspunt inderdaad gehaald wordt.

Opdrachtgever

  • Stichting Reigershoeve