Research en advies in wonen en zorg

Checklist sluiting verzorgingshuis

Checklist sluiting verzorgingshuis-1 mediumDe laatste jaren gebeurt het steeds vaker dat een verzorgingshuis gesloten moet worden. Soms is er gelukkig een goed alternatief voorhanden, bijvoorbeeld scheiden wonen en zorg, een nieuw woonzorgcentrum in plaats van het oude of zelfs overname door een zorgcoöperatie. Maar soms is er geen toekomst meer en moet het huis gesloten worden.

Bij het sluiten van een huis komt veel kijken. Op de eerste plaats natuurlijk een zorgvuldige herplaatsing van de bewoners en duidelijkheid voor de vrijwilligers en medewerkers. Als het proces goed verloopt, schept dat een band tussen de betrokkenen.

Op basis van een intensief, goed verlopen sluitingsproces, is bijgaande checklist opgesteld. De checklist is bedoeld voor organisaties die een huis moeten sluiten en die op zoek zijn naar goede praktijkervaring om het proces vorm te geven.

Checklist sluiting verzorgingshuis