Research en advies in wonen en zorg

Transitie verzorgingshuizen en scheiden wonen en zorg

114 Transitie verzorgingshuizen-1 mediumVoor het kenniscentrum Wonen en Zorg zijn zes artikelen geschreven over scheiden wonen en zorg in de praktijk:

  1. Huren
  2. Collectieve ruimten en zorginfrastructuur
  3. Woonruimteverdeling en PR
  4. Samenwerking zorgaanbieders en woningcorporaties
  5. Verbouwen
  6. Dienstverlening

De artikelen zijn bedoeld voor organisaties – woningcorporaties en zorgaanbieders en anderen – die te maken hebben met de verandering van verzorgingshuizen en woonzorgcentra als gevolg van het afschaffen van de lagere ZZP’s ZZP1, ZZP2, ZZP3 en in de toekomst ook ZZP4.

Opdrachtgever

Publicaties