Research en advies in wonen en zorg

Regionaal zorglandschap West-Achterhoek na 2020

Kaart Gelderland BasisIn opdracht van Azora, Careaz, Markenheem, Sensire en het Slingeland Ziekenhuis is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van zorg, verblijf, cure en care in de West-Achterhoek.

De analyse laat zien dat er enerzijds een toenemende druk ontstaat op zorgvoorzieningen en dat is niets nieuws. Anderzijds laat de analyse zien dat de antwoorden op de problemen van ouderen in sterke mate zullen worden gevonden in de thuissituatie van deze ouderen en in voorzieningen op het snijvlak van cure en care. Het Slingeland Ziekenhuis pakt een voortrekkersrol op om cure en care op een innovatieve manier aan elkaar te verbinden. Het zorglandschap na 2020 krijgt contour.

Opdrachtgevers

  • Azora
  • Careaz
  • Markenheem
  • Sensire
  • Slingeland Ziekenhuis

Publicatie