Research en advies in wonen en zorg

Wegwijzer Prestatieafspraken Wonen en Zorg

130-prestatieafspraken-mediumSinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De wet regelt de taken van de woningcorporaties op het terrein van de volkshuisvesting. De wet beschrijft hoe gemeenten het beleid van woningcorporaties kunnen verankeren in het lokale volkshuisvestingsbeleid.

Door de  minister is voorgeschreven dat in deze prestatieafspraken, afspraken over wonen en zorg prioriteit moeten krijgen. Deze handreiking helpt gemeenten en andere partijen daarbij. De handreiking laat zien over welke onderwerpen afspraken gemaakt kunnen worden, welk type afspraken, hoe je dit met elkaar regelt.

Wonen en zorg is een omvangrijk terrein, zowel inhoudelijk als wat betreft het grote aantal organisaties dat er bij is betrokken. Daarom is deze wegwijzer een handig startpunt en naslagwerk voor gemeenten en woningcorporaties.

Henk Nouws en Linda Sanders hebben deze handreiking geschreven voor Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Rapportage op website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Rapportage op website van Platform31