Research en advies in wonen en zorg

Marktverkenning Huis ter Leede

128-huis-ter-leede-medium Huis ter Leede is een woonzorgcentrum in Leerdam met een eigen visie en een protestants-christelijke signatuur. Het is in 1975 opgericht door 20 kerken uit Leerdam en omgeving.

Het is al die jaren meegegaan met de tijd en ook nu is het een levendig centrum met toekomstperspectieven.

Deze marktverkenning bestaat uit meerdere onderdelen: een prognose van de toekomstige vraag afgezet tegen het aanbod, een onderzoek naar de wensen van de bewoners en een enquête onder leden van de kerken naar hun wensen.

De resultaten geven een bijzondere inkijk in de behoefte van ouderen aan een voorziening die goede zorg en huisvesting biedt maar vooral ook herkenbaar is en dichtbij staat.

Opdrachtgever: Huis ter Leede