Research en advies in wonen en zorg

Handig bij zelfstandig, Pilots domotica Amsterdam

Klok mediumDe gemeenteraad van Amsterdam trekt zich de veiligheid van ouderen bijzonder aan. Op zoek naar nieuwe wegen om de veiligheid te vergroten heeft de gemeenteraad geld vrijgemaakt voor twee pilots. De pilots hebben tot doel nieuwe technologieën uit te testen voor de veiligheid van ouderen.

Mobiele alarmering is één van de twee pilots. Ouderen worden uitgerust met een vorm van sociale alarmering die buiten op straat ook werkt. ATA heeft in samenwerking met een Duits bedrijf een totaal nieuw concept ontwikkeld. Niet GPS ligt ten grondslag aan dit apparaat – deze satelliettechniek blijkt in een stad als Amsterdam matig te werken – maar triangulatie via GSM masten in combinatie met een peilsignaal. Honderd proefpersonen krijgen de “Butler”. De Hogeschool van Amsterdam voert het evaluatieonderzoek uit. Ruimte voor zorg begeleidt deze pilot namens de gemeente Amsterdam.

De tweede pilot is domotica voor dementerenden. Dit keer gaat het niet om een praktijktest van geavanceerde kostbare nieuwe apparatuur, maar om het stimuleren van de toepassing van eenvoudige bestaande technologieën. Uit een korte evaluatie blijkt namelijk dat deze toepassingen nauwelijks bekend zijn bij de doelgroep en bij professionals, terwijl zij mensen met dementie en hun mantelzorgers enorm kunnen helpen. Er is een gids samengesteld, “Handig bij Zelfstandig”, waarin een groot aantal van deze toepassingen is beschreven. De gids is verspreid onder de doelgroep, met medewerking van de organisaties Cordaan, OsiraGroep, Wijkpost voor Ouderen Oud-West, Markant en Odensehuis. De pilot wordt geëvalueerd door Rigo. Ruimte voor zorg heeft het concept ontwikkeld, en is projectleider. De gids is samengesteld door Jonge Honden.

Opdrachtgever

Publicatie

Noot: aangezien de publicatie op de website van de gemeente Amsterdam (tijdelijk) niet beschikbaar is, is deze rechtstreeks te downloaden vanaf deze website. Hieronder de link.