Research en advies in wonen en zorg

Ouderen en herkomst in Gelderland

112 Gelderland naar herkomst-1 mediumProvincie Gelderland heeft Ruimte voor zorg een secundaire analyse laten maken op de ontwikkeling van het aantal ouderen naar herkomst.

De rapportage geeft uitleg over de de kernbegrippen die het CBS hanteert: autochtoon, allochtoon, westers, niet-westers, 1e generatie, 2e generatie.

De toename van het aantal ouderen naar herkomst is beschreven tot 2033, voor de provincie als geheel en uitgesplitst naar gemeente.

Er is een prognose gemaakt van dementie onder allochtone ouderen. Het aandeel allochtone ouderen met dementie – Westers en niet-Westers, 1e generatie en 2e generatie – op het totaal aantal ouderen met dementie, neemt in 20 jaar tijd toe van 10% tot 12%. In absolute aantallen zal het aantal allochtone ouderen die behoefte hebben aan een verpleeghuis, tussen 2013 en 2033 toenemen van 697 tot 1.646 personen in de provincie Gelderland.

Opdrachtgever

  • Provincie Gelderland