Research en advies in wonen en zorg

Winterswijk contra-expertise beoordeling particulier initiatief

133-winterswijk-medium In verband met een aangevraagde bestemmingswijziging van een locatie heeft gemeente Winterswijk Ruimte voor zorg om een nadere behoefteanalyse gevraagd. Doel van het onderzoek was het analyseren van de vraag naar wonen met zorg.  Ruimte voor zorg heeft informatie op een rij gezet over demografie en vraagontwikkeling en op basis daarvan een advies gegeven. In het advies is tevens de ladder voor duurzame verstedelijking betrokken.

Opdrachtgever: gemeente Winterswijk

Februari 2017