Research en advies in wonen en zorg

Synergie in Wonen en Zorg

Het werkveld van woningcorporaties en zorgaanbieders overlapt elkaar. Men heeft de zelfde klant. De vraag van de klant evolueert gaandeweg. De oudere generaties waren dankbaar voor een plekje in een verzorgingshuis. Dat is met de nieuwere generaties minder zo. Men wenst meer comfort, meer keuze in het aanbod van zorg en diensten. Er is een grotere verscheidenheid aan vragen gegroeid.

Op de tweede plaats zien we dat de wijze waarop we in dit land zorg en wonen organiseren en bekostigen sterk aan verandering onderhevig is. Zorgaanbieders krijgen meer risico voor hun vastgoed. Woningcorporaties krijgen nadrukkelijker taken op het gebied van maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed. Beide sectoren zijn sterk op hun eigen terrein, en in het algemeen zwak op het terrein van de ander. Woningcorporaties mogen bijvoorbeeld geen zorg aanbieden.

Ruimte voor zorg heeft voor enkele aanbieders in het Gooi een aantal modellen voor gezamenlijke woonzorgproducten op een rij gezet.

Opdrachtgevers

  • De Alliantie Gooi en Vechtstreek
  • Hilverzorg
  • Vivium