Research en advies in wonen en zorg

Verzorgd Wonen De Bolder

Het verzorgingshuis komt steeds vaker naar de mensen toe: De Bolder te Huizen (Vivium) levert verzorgingshuiszorg aan mensen thuis en mensen in de aanleunwoningen. Met de veranderingen in de AWBZ en het Volledig Pakket Thuis (VPT) is dit mogelijk.

Ruimte voor zorg heeft een business case opgesteld voor het product “verzorgingshuiszorg thuis”. De wachtlijst van De Bolder is geanalyseerd. Kosten en opbrengsten zijn begroot. De inkomensgevolgen voor de cliënten zijn berekend.

Opdrachtgever

  • Vivium