Research en advies in wonen en zorg

We Run This Place – Plan voor Bouwmeester

Actief wonen in een vitale gemeenschap is een droom van vele senioren. In Engeland is deze droom werkelijkheid geworden in Ryfields Village, een van de nieuwe projecten van zorgaanbieder The ExtrCare Charitable Trust.

Antaris en Woonzorg Nederland studeren op de mogelijkheid om dit concept naar Nederland te halen. De Bouwmeester, moet dit plan gaan heten. Het is een gedurfd, innovatief concept, waar de sturing van de gemeenschap in handen is van de bewoners zelf.

In de rapportage die Ruimte voor Zorg samen met de opdrachtgevers heeft opgesteld, wordt uitgebreid ingegaan op het wat en hoe van dit concept. Welke waarden vormen de kern van de gemeenschap. Welke rol spelen de zorgaanbieder en de woningaanbieder? Welke sturingsmechanismen voorkomen dat de formule mislukt? De rapportage is een leidraad voor de organisaties om de komende jaren aan het werk te gaan met deze ultieme vorm van zelfsturing.

Opdrachtgevers

  • Antaris
  • Woonzorg Nederland