Research en advies in wonen en zorg

Haalbaarheidsstudies

Initiatiefnemers willen een grondige analyse van de haalbaarheid van hun visie of plan. Projectvoorbeelden:

  • Dagopvang nieuwe stijl (Wmo)
  • Kleinschalig wonen voor mensen met dementie of een beperking
  • Transformatie van verzorgingshuizen
  • Geclusterd wonen, verzorgd wonen

De basis van deze studies is:

  • Bekostigingsgrondslag
  • Exploitatiebegroting, investeringsbegroting
  • Marktanalyse en vraagprognose
  • Aanbodsanalyse
  • Betaalbaarheid door consumenten